0 Košarica
0 Dodaj obrnjen produkt v košarico Obrnjeni

Pogoji in določila

1. Uvod

Dobrodošli na BetaFinance.si. Ti pogoji urejajo vašo uporabo BetaFinance.si in storitev, ki jih ponuja BetaFinance.si. Pred uporabo našega spletnega mesta natančno preberite te pogoje in določila.

2. Strinjanje s pogoji

Z uporabo spletnega mesta BetaFinance.si se v celoti strinjate s temi pogoji in določili. Če se ne strinjate s temi pogoji ali katerim koli delom teh pogojev, spletnega mesta BetaFinance.si ne smete uporabljati.

3. Pravice intelektualne lastnine

Razen vsebine, ki je v vaši lasti in ste jo morda želeli vključiti na BetaFinance.si, so BetaFinance.si in/ali njegovi dajalci licenc lastniki vseh pravic intelektualne lastnine in gradiva na BetaFinance.si, pri čemer so vse te pravice pridržane.

4. Omejitve

Izrecno in odločno vam je omejeno vse naslednje:

objavljanje kakršnega koli gradiva BetaFinance.si v katerem koli mediju;

prodaja, podlicenciranje in/ali drugačno komercializiranje katerega koli gradiva BetaFinance.si;

uporabe BetaFinance.si na kakršen koli način, ki je ali bi lahko bil škodljiv za BetaFinance.si ali BetaFinance.si;

uporaba BetaFinance.si v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi ali na način, ki povzroča ali bi lahko povzročil škodo BetaFinance.si ali kateri koli osebi ali poslovnemu subjektu;

izvajanje rudarjenja podatkov, zbiranja podatkov, pridobivanja podatkov ali drugih podobnih dejavnosti v zvezi s spletnim mestom BetaFinance.si ali med uporabo spletnega mesta BetaFinance.si.

5. Nobenih jamstev

BetaFinance.si se zagotavlja "kot je" z vsemi napakami in BetaFinance.si ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev, ki bi se nanašala na BetaFinance.si ali gradivo, ki ga vsebuje BetaFinance.si.

6. Omejitev odgovornosti

V nobenem primeru vam BetaFinance.si, niti nihče od njenih uradnikov, direktorjev in zaposlenih, ne odgovarja za kar koli, kar izhaja iz vaše uporabe BetaFinance.si ali je z njo kakor koli povezano, ne glede na to, ali takšna odgovornost izhaja iz pogodbe, prekrška ali kako drugače, BetaFinance.si, vključno z njenimi uradniki, direktorji in zaposlenimi, pa ni odgovorna za nobeno posredno, posledično ali posebno odgovornost, ki izhaja iz vaše uporabe BetaFinance.si ali je z njo kakor koli povezana.

7. Odškodninska odgovornost

BetaFinance.si v največji možni meri razbremenite vseh obveznosti, stroškov, zahtevkov, vzrokov za tožbe, odškodnin in stroškov (vključno z razumnimi stroški odvetnika), ki izhajajo iz vaše kršitve katere koli določbe teh pogojev ali so z njo kakor koli povezani.

8. Spremembe pogojev

BetaFinance.si lahko te Pogoje kadar koli spremeni, kot se mu zdi primerno, in z uporabo BetaFinance.si se od vas pričakuje, da boste redno pregledovali te Pogoje in se prepričali, da razumete vse pogoje, ki urejajo uporabo BetaFinance.si.

9. Pristojno pravo in jurisdikcija

Te Pogoje ureja in razlaga slovenska zakonodaja, vi pa se podrejate neizključni pristojnosti državnih in zveznih sodišč v Italiji za reševanje morebitnih sporov.